Hydrogen Supply System

Trong “Liệu pháp hít hydro nồng độ cực cao”, hydro (khí) nồng độ cao được hít trực tiếp từ mũi bằng ống hít được gọi là ống thông.

Enter your keyword